12. Topologia gestów wg. McNeilla

Komunikacja niewerbalna jest tematem wielu rozpraw naukowych, w których analizowana jest z różnych punktów widzenia. Głównym celem tych opracowań jest próba określenia znaczenia w procesie komunikacji. David McNeill językoznawca pracujący na Uniwersytecie w Chicago, również podjął ten temat, badając relację pomiędzy gestami, a językiem. McNeill twierdzi, że gesty są integralną częścią języka, a nie tylko stanowią dla niego tło. W badaniach nad gestami prowadzonymi przez Zakład Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice pomijany jest aspekt relacji do języka. Mimo to prześledzenie i poznanie dokonań McNeilla w tym zakresie pozwala spojrzeć na problem gestów z innej strony, zapoznać się innymi hipotezami dotyczącymi tego zagadnienia.

Czytaj dalej

Reklamy

8. Stan wiedzy

[/
Początek badań nad komunikacją niewerbalną sytuuje się w drugiej połowie XX wieku, kiedy to Ruesch i Kees (18) analizując wartość semantyczną komunikatu stwierdzili, że „zrozumienie komunikatu to nie tylko rozkodowanie dosłowne informacji, ale również uchwycenie jego wartości pobocznych”. W swojej propozycji przedstawiają oni akt komunikacji traktowany jako informacje wielokanałowe. Oznacza to, że funkcje informacyjne pełnią również takie elementy jak postawa ciała, spojrzenie czy dystans przestrzenny.

Czytaj dalej

7. Znaczenie badań nad komunikacją niewerbalną

Aneta Załazińska
Językoznawca, doktor, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Szkole Retoryki UJ i w Katedrze UNESCO UJ.

Czy słowa wystarczają do skutecznego porozumiewania się? Czy aktywność naszych rąk i ciał w toku konwersacji spowodowana jest tylko zwykłymi odruchami? Czy ten mówca, który nie gestykuluje jest mówcą wiarygodniejszym, bo potrafi „opanować” ruchy rąk? Wyniki badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych każą kategoryczne odpowiedzieć na te pytania: nie.

Czytaj dalej