12. Topologia gestów wg. McNeilla

Komunikacja niewerbalna jest tematem wielu rozpraw naukowych, w których analizowana jest z różnych punktów widzenia. Głównym celem tych opracowań jest próba określenia znaczenia w procesie komunikacji. David McNeill językoznawca pracujący na Uniwersytecie w Chicago, również podjął ten temat, badając relację pomiędzy gestami, a językiem. McNeill twierdzi, że gesty są integralną częścią języka, a nie tylko stanowią dla niego tło. W badaniach nad gestami prowadzonymi przez Zakład Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice pomijany jest aspekt relacji do języka. Mimo to prześledzenie i poznanie dokonań McNeilla w tym zakresie pozwala spojrzeć na problem gestów z innej strony, zapoznać się innymi hipotezami dotyczącymi tego zagadnienia.

Czytaj dalej

Reklamy