11. Próbne badanie – rezultaty

Do każdego badanego wysłałem mail z prośbą o uczestnictwo w teście dotyczącym określania znaczeń gestów.

Prosiłem w nim o przypisanie każdemu z trzydziestu ośmiu gestów odpowiadającego według badanego znaczenia. Prosiłem o to, aby obok każdej liczby (numer kolejnej fotografii) wpisać jedno lub kilka znaczeń gestu.
Na moją prośbę odpowiedziało na razie siedemnaście osób. Poniżej zamieszczam próbkę tabeli zawierającej dane od osób badanych.

Objaśnienia do kolejnych kolumn tabeli.

Od lewej strony licząc pierwsza kolumna pokazuje obraz, który był pokazywany badanym (oczywiście – ściśle biorąc badani sami je oglądali). Druga kolumna zawiera kolejną liczbę badanego (tutaj jest tylko numer – w późniejszych badaniach w tym miejscu będziemy mieli pełną informację o badanych). Następna kolumna to liczba znaczeń występujących we wszystkich tekstach wszystkich badanych dla tego tylko gestu. Kolejna dwie kolumny prezentują próbę zapisu hierarchii znaczeń oraz zawierają znaczenie podane przez badanych. Grupowane znaczeń według częstotliwości występowania to kolejna kolumna. I ostatnia to lista znaczeń przypisywanych pokazywanemu na fotografii gestowi.

Reklamy