10. Wstępne badania

Bardzo wiele elementów planowanych badań ma charakter hipotetyczny i wymaga wstępnych ustaleń zanim zostaną one zastosowane w konkretnym badaniu. Najwięcej problemów rodzi się momencie przygotowania konkretnych pozycji ciała do prezentacji pre-gestów.


Ten post ma na celu pokazanie wstępnego badania przeprowadzonego przy pomocy sondy internetowej.

Na wybranym portalu w katalogu „Gesty wstępne badania” został umieszczony zbiór ponumerowanych od 1 do 38 fotografii przedstawiające postać kobiety wykonującej gest. Badanie polega na podaniu znaczeń gestu jaki wykonuje kobieta.

 BLOG_pdf__strona_19_z_88_

Do każdego badanego wysyłam mail o następującej treści:

Bardzo proszę o uczestnictwo w krótkim teście dotyczącym określania znaczeń gestów.
Każdemu z trzydziestu ośmiu gestów proszę PRZYPISAĆ odpowiadające – według Ciebie- ZNACZENIA.

Proszę kliknąć na link: tu podany został link do zbioru fotografii, gdzie umieściłem zbiór, ponumerowanych od 1 do 38, fotografii przedstawiające postać kobiety wykonującej gest.
Obok każdej liczby (numer kolejnej fotografii) proszę wpisać jedno lub kilka znaczeń gestu.
Mail proszę odesłać na mój adres – klikając polecenie – odpowiedz lub przesłać na mój adres: wieslawgdowicz@gmail.com
Zabrane dane, po statystycznej obróbce, zostaną umieszczone w kolejnym poście.

1.
2.
.

.

.
38.

Reklamy