4. Rejestracja gestów

Rejestracja gestów jest niezbędnym elementem podejmowanego projektu.


Projekt i budowa stanowisk służącego do rejestracji gestów obejmuje dwa stanowiska:

1. Zapisu fotograficznego oraz zapisu video – fotograficzny i video zapis będzie przeprowadzony z pięciu punktów w płaszczyźnie horyzontalnej rozmieszczonych co 45 stopni. Oświetlenie obiektu (gest) musi być stałe dla wszystkich rejestrowanych gestów. (patrz rys)
2. Akwizycji ruchu przy pomocy rękawic CyberForce i kombinezonu ShapeWrap III.
Rejestracja będzie obejmowała gesty rąk, palców, ciała i jego części. Zostaną zbudowane klasy widoków dotyczące wszystkich części ciała.

Ponieważ gest składa się z elementu stałego i trajektorii ruchu, dlatego zapis uwzględni te elementy.

Rejestracja gestów pozwoli na utworzenie czterech zbiorów zawierających sklasyfikowane gesty.

a. Zbiór gestów ruchomych w przestrzeni rzeczywistej
Opis gestu, orientacyjny schemat gestu. Każdy gest jest demonstrowany badanym z prośbą o podanie znaczenia. Badany jest proszony o podanie znaczenia gestu, który widzi pod różnymi kątami. Rejestrujemy całą sytuację badawczą.
b. Zbiór gestów nieruchomych
Fotografie gestu z różnych punktów widzenia. Każdy gest jest fotografowany z pięciu różnych punktów widzenia obejmujących kąt 180 st.
c. Zbiór gestów ruchomych.
Zapis video gestu z różnych punktów widzenia. Każdy gest jest filmowany z pięciu różnych punktów widzenia obejmujących kąt 180 st.
d. Zbiór gestów ruchomych w przestrzeni wirtualnej. Rejestracja gestów za pomocą rękawicy CyberForce i kombinezonu ShapeWrap III.

Reklamy