8. Stan wiedzy

[/
Początek badań nad komunikacją niewerbalną sytuuje się w drugiej połowie XX wieku, kiedy to Ruesch i Kees (18) analizując wartość semantyczną komunikatu stwierdzili, że „zrozumienie komunikatu to nie tylko rozkodowanie dosłowne informacji, ale również uchwycenie jego wartości pobocznych”. W swojej propozycji przedstawiają oni akt komunikacji traktowany jako informacje wielokanałowe. Oznacza to, że funkcje informacyjne pełnią również takie elementy jak postawa ciała, spojrzenie czy dystans przestrzenny.

Czytaj dalej

Reklamy

7. Znaczenie badań nad komunikacją niewerbalną

Aneta Załazińska
Językoznawca, doktor, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Szkole Retoryki UJ i w Katedrze UNESCO UJ.

Czy słowa wystarczają do skutecznego porozumiewania się? Czy aktywność naszych rąk i ciał w toku konwersacji spowodowana jest tylko zwykłymi odruchami? Czy ten mówca, który nie gestykuluje jest mówcą wiarygodniejszym, bo potrafi „opanować” ruchy rąk? Wyniki badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych każą kategoryczne odpowiedzieć na te pytania: nie.

Czytaj dalej

5. Metody określania znaczeń gestów


Celem projektu jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej.

Podstawą opracowania metod określania znaczeń gestów jest koncepcja pola semantycznego gestu, które jest rozumiane jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi.

Czytaj dalej