2. Gesty – ruch i sens


Gesty są istotnym elementem komunikacji między istotami żywymi, a w szczególności pomiędzy ludźmi.
Stanowiąc element komunikacji interpersonalnej łączą przestrzeń aktywności ruchowej człowieka z przestrzenią sensu.

Z tego powodu należy je rozpatrywać z co najmniej dwóch punktów widzenia.

Punkt pierwszy – Techniczne i informatyczne metody rejestracji ruchu w przestrzeni.
Punkt drugi – Metody odczytywania i interpretacji gestów.

Myślenie o komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem powinno uwzględniać fakt rozumienia technicznych aspektów urządzenia oraz natury interpersonalnej komunikacji człowieka.

Gest będąc ruchem, który ma znaczenie – jest pośrednikiem czyli znakiem pomiędzy komunikującymi się.
Gest nie tylko pośredniczy, ale również poprzez niego wyraża się określona myśl.
Należy więc gest rozpatrywać jako element pośredniczący oraz jako element wyrażający.
Te dwie strony gestu – pośredniczenie i wyrażanie – stanowią nierozłączną cechę gestu.
Można więc zapytać – widząc dany gest – jak pośredniczy i jak wyraża.
Aspekt pośredniczenia gestu ma charakter materialny związany z percepcją przedmiotu poruszającego się w przestrzeni.
Aspekt wyrażania gestu ma charakter umysłowy związany z procesem znakowania myśli.[/FONT]

Reklamy